Lista dyskusyjna przyrodników


Katalog przyrodniczych stron wwwZaproponuj link | Najnowsze linki | Najbardziej popularne | 

Strona główna

Łowiectwo

Fotografia Przyrodnicza

Sprzęt, Strony zagraniczne, ...

GPS

Leśnictwo

Listy i fora dyskusyjne

Ptaki, Leśnictwo, Strony zagraniczne - przyroda, ...

Prawa zwierząt

Prawo

Listy chronionych oraz zagrożonych gatunków i siedlisk, Wybrane akty prawne, ...

Przyroda i jej ochrona

Ptaki, Via Baltica, autostrady, Lasy, Puszcza Białowieska, ...

Rośliny i zwierzęta w domu

Akwarium, Woliera, terrarium, insektarium, Pies, kot, ...

Sklepy

Książki, nagrania głosów przyrody, Sprzęt optyczny i fotograficzny, Rośliny i zwierzęta w domu, ...

Turystyka przyrodnicza (i nie tylko)

Wędkarstwo

Wydawnictwa, czasopisma

Rośliny i zwierzęta w domu, Fotografia przyrodnicza (i nie tylko), ...


Zgłaszanie nieaktualnych linków i innych uwagOddajcie parki narodowi

Na stronie:

można było pobrać formularz do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany ustawy o można pobrać formularz do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany ustawy o ochronie przyrody znoszącym prawo liberum veto, które mają lokalne samorządy wszystkich szczebli wobec tworzenia i rozszerzania parków narodowych. A dokładnie zamieniającym uzgadnianie na zasięgnięcie opinii.
Ten absurdalny zapis paraliżuje rozszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej (i zresztą prawdopodobnie w tym celu został wprowadzony na przełomie lat 2000/2001). Datę tą można z powodzeniem uznać za początek największego problemu w historii ochrony przyrody w Polsce. Gwoli wyjaśnienia warto tutaj zaznaczyć, że zarówno w projekcie jak i w przypadku Puszczy nie chodzi o tereny prywatne, ale należące do skarbu państwa, czyli wszystkich obywateli. No i nie tylko do lokalnych polityków. Również parki narodowe nie są jak sama nazwa wskazuje parkami gminnymi czy ulicznymi, ale zostały powołane do ochrony przyrodniczego dziedzictwa całego narodu przed zachłannością niewielkich, ale wpływowych grup osób kierujących się egoistycznymi pobudkami. A Puszcza Białowieska dzięki ograniczaniu destrukcyjnej działalności Lasów Państwowych przez przyrodników wciąż jeszcze jest kompleksem leśnym najlepiej zachowanym nie tylko na skalę krajową, ale europejską i będącym światowym dziedzictwem przyrodniczym. Ponadto wbrew propagandzie rozpowszechnianej przez lokalnych polityków objęcie ochroną całego jej obszaru w postaci parku narodowego nie tylko nie obniżyłoby dochodów miejscowej ludności, ale dzięki podniesieniu statusu tego lasu mogłoby nawet przyczynić się do ich zwiększenia, chociażby z branży turystycznej.
Potrzebnych było aż 100 000 podpisów, w ciągu ustawowych 3 miesięcy od 13 sierpnia do 12 listopada 2010 roku zebrano ich ponad 250 tysięcy. Projekt na razie utknął w Sejmie. Trwa to już około 10 razy dłużej niż zbieranie podpisów.stat4u